2.5" AEF Tube Mill | 11588-1

2.5″ AEF Tube Mill | 11588-1